Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av organisationerna Hungerprojektet och Make Equal. Flickaplattformen samlar aktörer som vill arbeta för jämställdhet och flickors rättigheter för att vi tillsammans ska kunna göra större skillnad.

 Vi erbjuder en digital plattform och fysiska träffar där olika aktörer utbyter erfarenheter, metoder och kunskaper. Tillsammans bedriver vi ett progressivt påverkansarbete gentemot allmänhet och makthavare. Flickaplattformen skapar inget nytt, utan tar tillvara på våra medlemmars kompetenser och möjliggör utvecklingsinsatser för att förbättra arbetet med flickors rättigheter.

Genom Flickaplattformen belyser vi de brister som finns idag när det gäller flickors rättigheter, samtidigt som vi lyfter förebilder och framgångshistorier för att visa på hur vi kan förändra situationen.

Flickaplattformen arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och utgår därför från samtliga diskrimineringsgrunder. Vi tror på allas lika status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden oavsett diskrimineringsgrunderna. Flickaplattformen är ett inkluderande samarbete som skapar gemenskap, delaktighet, inspiration, pepp och kärlek med och för sina medlemmar.